มาปลดล็อคความคิดกักขังตัวตนของคุณด้วยกัน

หากหางเสือเรือเป็นสิ่งกำหนดทิศทางให้เรือแล่นไปความคิดก็เป็นสิ่งกำหนดชีวิตของคนเราเช่นกัน น่าเสียดายที่คนจำนวนมากมีความคิดที่บั่นทอนและเป็นสิ่งหน่วงเหนี่ยวกักขังให้ชีวิตไม่สามารถเดินหน้าได้ ความคิดบางอย่างก็เป็นหางเสือเรือที่นำชีวิตจนหลงไปในทางที่ยากลำบาก มาปลดล็อคความคิดที่กักขังชีวิตของคุณด้วยการสำรวจว่า ความคิดใดที่ปะปนและทำให้ชีวิตของคุณไม่สามารถก้าวไกลสดใสอย่างที่ควรจะเป็น
1.ความคิดเปรียบเทียบกับผู้อื่น
การเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ว่าจะในทางที่เขาแย่กว่าเรา หรือเขาดีกว่าเราไม่ได้ทำให้ตัวเราดีขึ้น แต่จะเป็นการรบกวนความคิดและอาจทำให้เป้าหมายในชีวิตของเราเบี่ยงเบนไปได้ เกิดความท้อแท้ใจสิ้นหวัง หรือเกิดความเฉื่อยชาไม่กระตือรือร้นขึ้น
2.ความคิดว่าเราทำไม่ได้ เราไม่ดีอยู่เสมอ
คนบางคนถูกความกลัวและการคิดแง่ลบกักขังเอาไว้ สร้างความขี้แพ้ให้กับตนเองโดยไม่รู้ตัว เมื่อคุณคิดว่าจะทำไม่ได้และคิดว่าตนเองไม่ดีอยู่เสมอ ในทางจิตวิทยาเป็นการบั่นทอนความคิดดสร้างสรรค์ บั่นทอนกำลังสมองที่จะคิดแก้ปัญหาไปให้ลุล่วงได้ อย่าลืมว่าไม่ว่าคุณจะมีความคิดว่าตนเองไม่ดีหรือไม่สามารถทำได้ สุดท้ายคุณก็ต้องทำและต้องใช้ชีวิตต่อไปอยู่ดี การคิดเช่นนั้นจึงไม่เกิดผลดีใด ๆ เลย
3.ความคิดกังวลอนาคตและอดีต
อดีตและอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีตัวตนจริงในปัจจุบัน การกังวลถึงอดีตและอนาคตจะทำให้เราไม่สามารถทำวันนี้ที่อยู่ตรงหน้าได้ดี จัดความคิดเราใหม่ขจัดความกังวลนั้นออกไปเสีย
4.ความคิดแง่ลบกับผู้อื่น
การคิดแง่ลบกับผู้อื่นคือหนทางที่ทำให้เราขาดเพื่อน ขาดคนช่วยเหลือในยามยากลำบากหรือขาดความร่วมมือในเวลาที่ต้องการ หากคนที่เราคิดแง่ลบด้วยต้องอยู่ใกล้ ๆ เรา เป็นผู้ร่วมงานเป็นเพื่อนบ้านคนที่จะทุกข์ทรมานก็คือตัวเราเอง ขจัดความคิดแง่ลบนั้นออกไปและใส่ความเข้าใจว่าไม่ว่าครก็ย่อมมีข้อเสียทั้งนั้น
5.ความคิดไม่พอใจกับสิ่งรอบตัว สถานการณ์ต่าง ๆ
ยิ่งในทุกวันนี้เรารับข้อมูลข่าวสารจนแทบล้นสำลัก จากสื่อโซเชี่ยลรอบ ๆ ตัว การคิดกังวลเหตุการณ์และสิ่งรอบตัวจะทำให้หมดความสุข หยุดรับร็บ้างหรือมองแต่สิ่งที่ทำให้ใจสบายจะดีกว่า

bunsex